KOMIN-PIEC-BUD
O firmie
Oferta
Referencje
Kontakt

Galeria

Film

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych
PB Komin-Piec-Bud zwanych dalej „stronami internetowymi”.

Pliki „cookies” używane s± w celu dostosowania zawarto¶ci stron internetowych do preferencji użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystycznych.

Stosujemy pliki tymczasowe (sesyjne), które pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika, aż
do wylogowania ze strony internetowej lub wył±czenia przegl±darki internetowej.

Używamy pliki stałe, które pozostaj± na urządzeniu użytkownika przez czas okre¶lony
w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, podlegaj±
ich własnej polityce prywatno¶ci.

Używaj±c plików „cookies” nie zbieramy danych osobowych ani innych pozwalaj±cych
na identyfikację użytkownika.

Standardowe ustawienia przegl±darek internetowych domy¶lnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przegl±darki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronie internetowej.

W przypadku problemów ze zmian± ustawień przegl±darki można skorzystać z pomocy
na stronie http://forum.krnt.pl/viewforum.php?f=18


Zespół PB Komin-Piec-Bud

Kliknij! Obrotne $trony wykonasz i utrzymasz w InfoServe.pl!