Firma Komin-Piec-Budo otrzymała dofinansowanie zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

 

Nazwa Projektu:

 

ZREDUKOWANIE NIEKORZYSTNEGO ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW
SZKODLIWYCH PRACOWNIKÓW KOMIN-PIEC-BUD ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
ROBOTNICZYCH POPRZEZ ZAKUP INSTALACJI FILTROWENTYLACYJNEJ HALI PRODUKCYJNEJ "C"”

 

Wartość dofinansowania: 231 792,16 zł   

Całkowita wartość projektu: 289 740,20 zł

 

Krótki opis Projektu:

 

Celem głównym projektu jest zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników szkodliwych,  zniwelowanie szkodliwego oddziaływania procesów spawalniczych, procesów ręcznego cięcia i szlifowania oraz montażu na pracowników KOMIN-PIEC-BUD zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Podczas spawania, ręcznego cięcia i szlifowania wydziela się, w zależności od składu obrabianej stali określona ilość tlenków żelaza, manganu, miedzi, chromu, niklu, cynku, krzemionki krystalicznej, tlenku i ditlenku węgla, tlenku i ditlenku azotu, ozonu oraz pyłów. Instalacja filtrowentylacji o wysokiej sprawności filtracji,  zamontowana na hali produkcyjnej "C" zapewni  skuteczne odciąganie dymów spawalniczych i dokonanie ich filtracji, obniży poziom zanieczyszczeń powstałych w trakcie procesów technologicznych, w szczególności pyłów, do poziomów dopuszczalnych, a co za tym idzie poprawi komfort pracowników przez dostarczenie odpowiedniej ilości czystego powietrza. Założenia projektu to: • zapewnienie skutecznego odciągu dymów i pyłów spawalniczych ze stanowisk, • filtracja zanieczyszczonego powietrza ze stanowisk spawalniczych, • dopływ świeżego powietrza celem ograniczenia stężeń substancji niebezpiecznych na stanowiskach pracy, • dwa tryby pracy: jednoczesna praca centrali wentylacyjnej wraz z jednostką filtracyjną, filtracja powietrza wywiewanego, kompensacja świeżego powietrza do hali produkcyjnej oraz pracy tylko jednostki filtracyjnej w stałej recyrkulacji. Jest to rozwiązanie maksymalnie bezobsługowe, łatwe do dopasowania dla pracownika. 

 

Umowę podpisano w styczniu 2024r.

 

 

Logo Funduszy Europejskich, flaga Polski, herb województwa Kujawsko-Pomorskiego, flaga Unii Europejskiej