Rozbiórka, wyburzanie i wysadzanie kominów przemysłowych

Jedną z działalności naszej bydgoskiej firmy jest wyburzanie i rozbiórka kominów przemysłowych. Korzystamy w tym celu ze specjalistycznych maszyn, pozwalających na sprawne przeprowadzenie danych robót. Są to między innymi koparki przeładunkowe i gąsienicowe, spychacze, urządzenia do cięcia stali i betonu, a także dźwigi z kulami.

Dzięki takiemu sprzętowy możemy podjąć się rozbiórki kominów w dowolnym miejscu, nawet na terenie gęsto zabudowanym. W razie potrzeby przed podjęciem działań zakładamy odpowiednie zabezpieczenia przed odłamkami w budynkach znajdujących się w najbliższym otoczeniu wysadzanego obiektu.

Dobór sprzętu oraz technika, według której przeprowadzamy wyburzanie kominów zależna jest przede wszystkim od otoczenia konstrukcji, a także materiałów, z których jest zbudowana.

Po wykonanej usłudze zabieramy ze sobą pozostały gruz i porządkujemy miejsce, w którym przeprowadzaliśmy prace. Jednocześnie pozostały po wysadzaniu materiał przewieziony zostaje na miejsce do tego przeznaczone. Nie składujemy go w niedozwolonych miejscach.

Podejmujemy się prac zarówno na konstrukcjach żelbetowych, jak również wykonanych z prefabrykatów.